Sammenslåing 2 toppleiligheter, prosjektledelse, byggeledelse, elektroprosjektering og lysplan.