Om Obra Eiendom

Obra Eiendom ble etablert i 2007. Det er én ansatt i firmaet, Erlend Heim. Jeg har bred erfaring innen prosjekt- og byggeledelse av bolig og mindre næringsbygg. Nybygg og rehabilitering. Med teknisk bakgrunn innen elektro gjør jeg også elektroprosjektering og utforming av lysplaner.

Prosjektledelse

Som prosjektleder ivaretar jeg oppdragsgivers og prosjektets interesser, og er prosjektets øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører. Sentrale oppgaver her er god planlegging og prosjektering på forhånd. Utarbeide anbudsmateriell for de forskjellige entreprenørene, innhente priser, kontrahere entreprenørene og lage fremdriftsplan. God kommunikasjon med oppdragsgiver og byggeleder er viktig for et godt sluttresultat. Jeg jobber gjerne som kombinert prosjekt- og byggeleder.

Byggeledelse

Som byggeleder representer jeg oppdragsgiver på byggeplassen. Her er hovedoppgaven min å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra de forskjellige entreprenørene. Det vil være å påse at byggearbeidene, materialene, dokumentasjonen og framdrift blir utført i henhold til kontraktenes spesifikasjoner. Det blir gjort gjennom byggemøter og regelmessige befaringer. God kommunikasjon med prosjektleder og underentreprenørene er viktig for et godt resultat. Jeg jobber gjerne som kombinert prosjekt- og byggeleder.

Elektroprosjektering

Her utarbeider jeg elektrobeskrivelse i samarbeid med oppdragsgivers ønsker klar for prising hos elektroentreprenørene. Det er veldig mange muligheter og løsninger innen elektroinstallasjon, så god planlegging og prosjektering er viktig for et godt resultat og kostnadsoversikt før oppstart. Bidrar også med oppfølging gjennom hele byggeprosessen om oppdragsgiver ønsker det.

Lysplaner

Den rette lyssettingen ved bruk av lysarmaturer og lyskilder er veldig viktig for at alle prosjekt skal bli optimale. Lyssetting kan enten trekke ned et allerede flott prosjekt eller være med å løfte det enda noen hakk. I samarbeid med oppdragsgivers ønsker og idéer om hvordan prosjektet skal bli, utformer jeg en lysplan og forslag til bruk av lysarmaturer. Lysarmaturene kan enten kjøpes inn av meg eller oppdragsgiver selv.